Huurbeleid

De Key spant zich in om meer mensen met een laag inkomen betaalbaar te laten wonen. Dat doen we door meer betaalbare sociale huurwoningen aan te bieden.

Nieuwe verhuringen

De huur van vrijgekomen sociale huurwoningen verdelen we voortaan in drie categorieën met de volgende maximale kale huurprijzen:

  • Maximaal € 442,46
  • Maximaal € 633,25 / € 678,66
  • Maximaal € 752,33

De huurprijs die je betaalt, is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en het inkomen (Passend Toewijzen).

Je huurt al bij De Key

Als je al bij ons woont, verhogen we alleen de huur als je teveel verdient voor een sociale huurwoning of als je huidige huurprijs lager is dan de huurprijs die we voor de woning vragen bij een nieuwe verhuring. Op deze manier brengen we meer evenwicht in de huurprijs van huidige en nieuwe bewoners. Bij de jaarlijkse huurverhoging ontvangt elke huurder bericht of deze meer gaat betalen en waarom.

Vrije sector

Vrije sector huurwoningen verhuren we tegen markthuur. In Amsterdam en Diemen verhuren we vrije sectorhuurwoningen in woningdeelconcepten aan woonstarters.